Kontakt

Brochów Park

Biuro Sprzedaży, ul. Komuny Paryskiej 56/4U, 50-452 Wrocław
Poniedziałek – Piątek
od 10:00 do 16:00
Uprzejmie prosimy o umawianie terminów spotkań
725 777 444
info@brochowpark.pl

Chcę otrzymywać informacje o produktach i usługach od Spółki Brochów-Park Sp z o.o. Sp.k. drogą elektroniczną Szanowni Państwo, wyrażenie przez Państwa zgody pozwoli nam na pozostanie z Państwem w stałym kontakcie i przesyłanie ważnych informacji na temat naszych usług i produktów. Decyzja należy do Państwa. Informujemy, iż mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzielona zgodę!Chcę otrzymywać informacje o produktach i usługach od Spółki Brochów-Park Sp z o.o. Sp.k. drogą telefoniczną Szanowni Państwo, wyrażenie przez Państwa zgody pozwoli nam na pozostanie z Państwem w stałym kontakcie i przesyłanie ważnych informacji na temat naszych usług i produktów. Decyzja należy do Państwa. Informujemy, iż mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzielona zgodę!

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Brochów- Park Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 56/4u, kod pocztowy 50-452 Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mail info@brochowpark.pl Informuje się, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących przypadkach: a) wysyłanie informacji handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO); b) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do Spółki Brochów-Park Sp. z o.o. Sp.k. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a i b) RODO). Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi utrzymania systemów informatycznych, osobom świadczącym usługi marketingowe na rzecz Administratora, podmiotom świadczącym usługi księgowe- podmiotom przetwarzającym, inaczej procesorom). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. Informuje się, iż: w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez czas realizacji inwestycji oraz do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu; Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informuje się, że podanie danych osobowych jest: dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów. Ponadto informuje się, że pozyskane na mocy niniejszej zgody dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania preferencji.

725 777 444 | info@brochowpark.pl